Sứ mệnh nâng đỡ sự phát triển

Found the hero within, Hải Khang..!

Bài mới đăng

Sổ sách quản lý

Sổ công tác được đánh mã số, đặt tên, được xếp ngay ngắn theo thứ tự.

Phía bên cạnh hộp đựng có ghi danh sách mã số kèm tên các cuốn sổ từ WB1 đến WB40

Cuốn sổ WB41 ghi danh mục

Kết hợp sử dụng sổ giấy với sổ quản lý điện tử đã phát huy được tính tương hỗ của hai loại sổ này

Đơn giản đến không ngờ


Hải Khang âm thầm đứng sau hậu thuẫn mọi người. Đưa mọi người toả sáng trên các sân khấu lớn.

Boss Hải Khang học được rất nhiều từ câu chuyện Tây Du của 5 thầy trò Đường Tăng. Sau khi hoàn thành sứ mệnh Ngộ Không và Đường Tăng được phong thành Phật, Bát Giới phong là Tịnh đàn sứ giả, Sa Ngộ Tĩnh phong là La Hán, và nhân vật Bạch Long Mã phong là Bồ Tát.

Bạch Long Mã 白龍馬 hay Tiểu Bạch Long là con của Tây Hải Long Vương (em Đông Hải Long Vương) là đồ đệ thứ tư của Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân.

Tiểu Bạch Long được phong Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, đã tu thành chính quả.

Sự nghiệp của Boss Hải Khang với tinh thần của Quảng Lực Bồ Tát

Trên cơ sở của tư tưởng Thiên Long Bát Bộ

Hải Khang tạo lập bộ sức mạnh to lớn và rộng khắp đan thành mạng lưới nâng đỡ sự nghiệp của con người, tổ chức thăng hoa phát triển

Bạch Long Mã chấp nhận đứng dưới mọi người, để cho mọi người chèo lên lưng mình. Bạch Long Mã tung hoành thiên địa mang mọi người tiến xa và bay cao đến những vùng đất của Ánh sáng, tự do, phồn thịnh


HẢI KHANG QUANG MINH BẢO HỘ CHO SỰ PHÁT TRIỂN

天下英雄 Trình Hải Khang.
心智信義情 Tâm. Trí. Tín. Nghĩa. Tình.
大程戰勝 Quang Minh. Kim Cương. Chính Nhất

Trang cá nhân của tác giả Trình Hải Khang

kẻ mạnh